A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o. wśród największych firm audytorskich

Nasza firma ponownie znalazła się w rankingu 80 największych firm audytorskich, przygotowywanym rokrocznie przez dziennik „Rzeczpospolita”. Kryteriami oceny w badaniu była liczba badanych podmiotów, średnie badane aktywa i przychody (wartość w zł) oraz poziom opłat z tytułu nadzoru. W tym roku udało się awansować aż o 7 miejsc w rankingu. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie!