Skarbnik w Izbie Biegłych Rewidentów

Z przyjemnością informujemy, iż prezes A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o. Danuta Drobniak, już od kilku lat pełniąca funkcję wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru w zakresie kontroli podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i w zakresie kontroli prawidłowości wykonywania zawodu biegłego rewidenta, została powołana na członka Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie na stanowisko Skarbnika.