Kontakt

Nasz Adres
ul. Józefitów 2/4,
30-039 Kraków


Wyświetl większą mapę

Masz pytania lub wątpliwości? Zadzwoń! Nasza sekretarka Aneta skieruje Cię do najodpowiedniejszej osoby w firmie.
Tel.: (+48) 12 423 22 41
Tel.: (+48) 12 421 15 82
Fax: (+48) 12 421 15 82 w.33

Zapraszamy również do kontaktu mailowego – postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć.

E-mail: biuro@jesiolowscy.com.pl

A.M. Jesiołowscy – Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002037,
NIP: 676-21-84-415, Regon: 356287129, Kapitał Zakładowy: 81.000,00 zł.

A.M. Jesiołowscy – Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000384859,
NIP: 677-23-57-248, Regon: 121509879.

Agencja Doradztwa Gospodarczego A.M. Jesiołowscy spółka jawna
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000129854,
NIP: 676-00-13-106, Regon: 003908869.